Wettelijke bepalingen

Uw privacy: Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die de therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik,

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Elke behandelaar is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, maar worden alleen gebruikt met jouw expliciete goedkeuring:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor gebruik bij waarneming tijdens onze afwezigheid, ziekte of overlijden.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg / toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Mocht ik, vanwege een andere reden gebruik moeten maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur: Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Dit betreffen de volgende gegevens: Naam, adres en woonplaats, geboortedatum en -plaats. De datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’ en de kosten van het consult.

Een klacht? Het kan voorkomen dat je ontevreden bent, vragen of commentaar, kritiek of klachten hebt over mij, onze sessies, mijn werkwijze of de therapie. Ik stel het dan zeer op prijs dat je dit met mij bespreekt, zodat we er mogelijk en hopelijk samen uitkomen. Ik kan hiervan leren en dit kan tot nut van jouw behandeling zijn en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit  kunnen komen, kan een derde (bijvoorbeeld een andere therapeut/psycholoog) gevraagd worden om middels een gesprek verheldering te brengen. We zullen dan proberen om tot een goede oplossing te komen.

Mocht dit niet tot een voor jou bevredigende oplossing leiden, dan voorziet de beroepsvereniging NVAGT in een klachtenregeling en kun je bemiddeling aanvragen van een vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris. De ethische beroepscode, het klachtenprotocol en het klachtenformulier met toelichting daarop is te vinden op de website van de NVAGT.

Wanneer de bemiddeling van de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris voor jou onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, of mocht je je willen wenden tot een vanuit overheidswege ingestelde onafhankelijke geschillen- of tuchtcommissie, dan kun je een beroep doen op;

  1. De diensten van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Hiermee voldoe ik als zorgverlener aan alle regels van de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De SCAG zal proberen met met behulp van een klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen, lukt dit niet dan heb je als cliënt het recht om de klacht als geschil voor te leggen aan een erkende Geschillencommissie. Deze doet uitspraken waar beide partijen zich aan moeten houden.
  2. Het Tuchtcollege voor Complementaire Zorg. Bij de tuchtcolleges kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Ook de geschillencommissie kan de klacht naar een tuchtcollege doorverwijzen, voor de RBCZ aangesloten therapeut zal dit meestal de TCZ zijn.
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien